Prästvägen 1

uthyrnings_avtal_för_prästvägen_1

Uthyrning av Billeberga scoutkårs lokal på Prästvägen i Billeberga
Bokning genom epost till hyr(at)billebergascoutkar.se eller via Mats Månsson Trädgårdsvägen 4 Billeberga 0418-431459
Uthyrning sker endast till icke kommersiell verksamhet, undantag från detta skall godkännas av
styrelsen. Uthyrning sker inte till ungdomar eller fester med dans. Lägsta ålder på hyrestagare är
30 år och denna skall närvara under hela hyresperioden då andra uppehåller sig i lokalen.
Pris
Per timme
Scoutverksamhet: 100 SEK, + deposition 200 SEK
Övriga: 100 SEK, + deposition 200 SEK
Hel dag
Scoutverksamhet: 400 SEK, + deposition 200 SEK
Övriga: 700 SEK, + deposition 200 SEK
Kårens egen verksamhet förfogar stugan utanför dessa regler
Sällskapet får ej överstiga 40 personer.
Tillträde till lokalerna sker endast efter att hyra samt deposition är fullt betalt.