Lokaler

Vi har två hus i vår ägo.

Benarp – Utanför Kågeröd

och

Lokalen – på Prästvägen i Billeberga

Båda är byggda av scouter för scouter