KÅRSTÄMMA

BILLEBERGA SCOUTKÅR HÅLLER ORDINARIE KÅRSTÄMMA

DEN 5 FEBRUARI 2018 KL 18.30

STÄMMAN ÄGER RUM I SCOUT LOKALEN

MOTIONER SKA VARA STYRELSEN TILLHANDA SENAST

DEN 30 JANUARI.

HÄLSNINGAR STYRELSEN