Avdelningar

 • Bäver……….Varannan Söndag Udda vecka – 10:00 –> 11:30
  • 6-7 år (åk FK-1)
  • Bäverscout / Bäver

 

 • Spårare………………Onsdag – 18:30 –> 20:00
  • 8-9 år (åk 2-3)
  • Spårarscout / Spårare (Tracker scout)

 

 • Upptäckare…………Tisdagar – 18:30 –> 20:00
  • 10-11 år (åk 4-5)
  • Upptäckarscout / Upptäckare (Discovery scout)

 

 • Äventyrare…………Torsdagar – 18:30 –> 20:00
  • 12-14 år (åk 6-8)
  • Äventyrarscout / Äventyrare (Adventure scout)

 

 • Utmanare………….Måndagar – 18:30 –> 20:00
  • 15-18 år (åk 9- Gymnasium år 3)
  • Utmanarscout / Utmanare (Challenger scout)

 

 • Rover…………Måndagar – 18:30 –> 20:00
  • Studier / Jobb
  • Roverscout / Rover (Rover scout)

 

— Kolla med din ledare för vad som gäller på lovdagar —

Alla möten har vi på Prästvägen 1 om inget annat meddelas.