Anmälan

  • Adress ändring (när du tex flyttar)
  • Avanmälan (när du skall avsluta ditt medlemskap i kåren)
  • Intresseanmälan – vuxen (när du som vuxen vill bli medlem och hjälpa oss)

Allt ovan skickas till info@billebergascoutkar.se